صفحه اصلی

هدف از ایجاد مرکز تحقیقات مادر ، جنین و نوزاد

گسترش پژوهش و ارتقاء سطح سلامت مادران و نوزادان می باشد

اعضای مرکز

لیست اعضای مرکز تحقیقات مادر ، جنین و نوزاد

خدمات آموزشی و بالینی

لیست خدمات آموزش و بالینی مرکز تحقیقات مادر ، جنین و نوزاد

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی این مرکز در راستای بهبود، حفظ و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

مرکز مشاوره تکامل مغزی-عصبی

یکی از مهمترین اهداف هزاره سوم سازمان جهانی بهداشت حفظ و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان است.

راهنمای پژوهشگران

عقد قرار داد و پذیرش پژوهشگرانی که علاقه مند به تدوین، اجرا و تصویب طرح های تحقیقاتی خود با همکاری این مرکز هستند

پژوهشکده سلامت خانواده

بدنبال تصویب شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تهران، پژوهشکده سلامت خانواده در مرداد ماه 1389 تاسیس شد.

درباره ما

مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد با هدف گسترش پژوهش و ارتقاء سطح سلامت مادران و نوزادان در مرداد ماه 1388 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر این مرکز با برخورداری از نیروهای متعهد و متخصص که از صاحب نظران در سطح ملی و بین المللی هستند تلاش میکند تا قدمی در راستای دانش نوین در طب مادر، جنین و نوزاد بردارد و به عنوان یک قطب معتبر علمی و پژوهشی در منطقه فعالیت کند.

ادامه مطلب

رسالت ما در مرکز تحقیقات مادر ، جنین و نوزاد

رسالت اصلی ما انجام و گسترش فعالیت های پژوهش محور در زمینه طب مادر، جنین و نوزاد در سطح کشور و جهان است. اعضا و محققین این مرکز با تخصص های گوناگون تلاش می کنند تا با دانش علمی و مشارکت جمعی در جهت گسترش پژوهش و پیشرفت علم گام بر دارند.