اخبار

دکتر مامک شریعت معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد، پوستری تحت عنوان "بررسی وضعیت رشد و تکامل نوزادان متولد شده از مادران HIV مثبت" را در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کودکان که در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در تارخ 96/08/07 برگزار گردید را ارائه دادند.

این پوستر نتایج مطالعه و بررسی نوزادان متولد شده از مادران آلوده را نشان میدهد.

فایل ورد این پوستر را از اینجا دانلود کنید


بازگشت به صفحه اخبار