اخبار

به دعوت مرکز تحقیقات، کاربران سامانه الکترونیکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه مهندسین مربوطه و کارشناس معاونت درمان، سرکار خانم احمدی در تاریخ 96/12/19 گرد هم آمدند. با ارائه لوح تقدیر و هدایای نقدی از همکاری ایشان تقدیر و تشکر شد.

Smiley face

ضمن اینکه فرصتی فراهم آمد تا کاربران محترم مشکلاتی را که در زمینه ثبت اطلاعات در بیمارستان ها مواجه هستند را مطرح نمایند. با توجه به مشکلات بیان شده توسط نماینده محترم بیمارستان شریعتی، به دستور خانم دکتر شریعت، معاونت آموزشی مرکز تحقیقات، جلسه ای با مدیران و رئسای جدید بیمارستان مذکور ترتیب داده خواهد شد.

Smiley face

ضمنا، گزارش عملکرد هر بیمارستان در سال 96 نیز در اختیار کاربران قرار گرفت تا بدین وسیله مدیران خود را در جریان امور قرار دهند.


بازگشت به صفحه اخبار