اخبار

کارگاه آموزشی روش پرکتل در تاریخ چهارشنبه 98/03/22 با مشارکت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد در محل مرکز برگزار شد.

session

شرکت کنندگان اساتید فوق تخصصی نوزادان، متخصص کودکان، پزشک عمومی و دستیاران فوق تخصصی نوزادان بودند.

session

*روش پرکتل، روش نوینی در تشخیص زودهنگام اختلالات مغزی- عصبی به خصوص در حیطه تکامل حرکتی می باشد. این روش تاکنون در ایران اجرا نمی شد. خانم دکتر سلیمانی و عده ای از همکاران ایشان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دوره های آموزشی لازم را در خارج از کشور گذرانده و گواهی مربی گری آن را دریافت نموده اند. با دعوت این مرکز جهت آموزش روش تشخیصی فوق این کارگاه برگزار و بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

session


بازگشت به صفحه اخبار