اخبار

به دنبال درخواست مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد مبنی بر اختصاص مجوز و سهمیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی (PhD by Research) و موافقت دانشگاه علوم پزشکی تهران با این درخواست، در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 جلسه ای در مرکز با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارزیابی ظرفیت مرکز تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا سرکار خانم دکتر شریعت –معاون پژوهشی مرکز- به معرفی مجموعه پرداختند و سپس در خصوص رسالت، ماموریت، اهداف و سابقه فعالیت ها و ظرفیت های موجود توضیحات مبسوطی را بیان نمودند. پس از آن نماینده مذکور با پژوهشگران شاغل و اعضای هیات علمی مرکز آشنا شده و به همراه ایشان چالشها و مشکلات مرکز را مورد بررسی قرار دادند. در پایان نیز از فضای فیزیکی مرکز بازدید بعمل آوردند.


بازگشت به صفحه اخبار