اخبار

مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد در ارزیابی سالانه مراکز تحقیقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، رتبه نخست را در محور پژوهش کسب کرد.

در جشنواره آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) که با حضور ریاست، معاونین، اعضای هیئت‌علمی، روسای بخش‌ها، کارکنان مجتمع، اعضای مراکز تحقیقاتی و دانشجویان در روز سه‌شنبه 16 مهرماه 98 در تالار امام برگزار گردید، این خبر منتشر و اطلاع رسانی شد.
در این مراسم از اعضای هیئت‌علمی، دستیاران، کارورزان، مراکز تحقیقاتی و بخش‌های برگزیده در محور آموزش، پژوهش و بین‌الملل و نیز اساتید ارتقاء یافته قدردانی شد
.
همچنین از مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده در محور پژوهش نیز با اهدای  هدیه و لوح تقدیر شد.