فعالیت های پژوهشی


فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات مادر ، جنین و نوزاد به شرح زیر می باشد:

  • انجام طرح های تحقیقاتی در رابطه با بیماری های مادران و نوزادان
  • انجام طرح های تحقیقاتی با هدف کاهش ابتلا به بیماری ها و مرگ و میر مادران و نوزادان
  • تدوین و اجرای طرح های تحقیقات سلامت در راستای ارتقاء شاخص های سلامت و بهبود فرایند بارداری و زایمان ایمن
  • ترغیب و توانمندسازی محققین جهت اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه مادر و نوزاد
  • ارائه مشاوره به دانشجویان و محققین در زمینه انجام پایان نامه و طرح های تحقیقاتی مربوط به مادر، جنین و نوزاد
  • مشاوره و همکاری در نگارش و تصویب طرح های تحقیقاتی ارسالی از پژوهشگران
  • ثبت الکترونیکی اطلاعات نوزادان در بخش مراقبت های ویژه
  • نگارش مقالات مربوط به طب مادر، جنین و نوزاد
  • برگزاری سمینارها و کنفراس ها
  • ارائه سخنرانی، تهیه پوستر و پمفلت